Informatieavond Buurtpreventie WAGBIG 2017

De WhatsAppGroep Buurtpreventie In Gasteren (WAGBIG) bestaat op 14 maart 2017 1 jaar.

Op maandag 27 maart 2017 organiseert de WAGBIG een informatie-avond, voor zowel deelnemers als voor diegenen die deelnemer wil worden. Op de agenda staan (vooralsnog)

  • bespreking van de werkwijze van de WAGBIG en het aanbrengen van wijzigingen
  • welke gebeurtenissen zijn “WAGBIG-vermeldenswaard”
  • hoe om te gaan met meldingen (de S.A.A.R-methode)
  • hoe om te gaan met “sociaal-talk” via de WAGBIG
  • instellen van de smartphone dusdanig dat de deelnemers een melding ontvangen dat er een WAGBIG-oproep is uitgegaan.

De avond begint om 20:15 uur. De koffie staat klaar om 20:00 uur (Dorpshuis De Gasterije). In verband met het klaarzetten van de zaal (en koffie en thee) willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen; u kunt zich aanmelden bij <buurtpreventie@ingasteren.nl>. Ook zonder aanmelding bent u van harte welkom!

Sinds 14 maart 2016 zijn er drie meldingen geweest:

  • 24 juli 2016: een dorpsgenoot vond het opvallend dat er een grijze bestelauto ’s middags en ’s avonds door het dorp reed; hij plaatste een oproep en informeerde de politie. De auto is na de oproep niet aangetroffen en ook is er geen melding gemaakt van een inbraak of ander onraad.
  • 24 november 2016: doordat er bij Ziggo sprake was van een storing of onderhoud, bleef Gasteren eind november 2016 verstoken van TV, radio, telefoon en internet. Abonnees bij andere kabelproviders (KPN, Tele2) en diegenen met een goed mobiel bereik, ondervonden geen hinder. De deelnemers die wel konden Whatsappen werden via de WAGBIG op de hoogte gesteld van deze vervelende beperking.
  • 30 december 2016. een dorpsgenoot meldde dat een hond vermist werd; deze hond was de dag tevoren in Gasteren gesignaleerd. De eigenaar heeft gemeld dat de hond 1 januari 2017 (?) is aangetroffen (zonder inzet van de WAGBIG, voor zover bekend).

De werkwijze van de WAGBIG staat op papier. Download de verkorte werkwijze van de WAGBIG. Of de uitgebreide werkwijze. De politie heeft een folder over verdacht gedrag samengesteld.