Informatieavond over bomenonderhoud: een verslag


De gemeente Aa en Hunze is van plan om in het snoeiseizoen 2017-2018 onderhoud uit te voeren aan de gemeentelijke bomen in Gasteren. Zij heeft daarvoor een inventarisatie laten maken van de kwaliteit van bij de gemeente in beheer zijnde bomen door het bomendeskundig adviesbureau ‘Alles over Groenbeheer’.

 

Tijdens de goed bezochte informatieavond in De Gasterije op dinsdag 11 juli, lichtte de heer Emo Verdoes, beleidsadviseur groen van de gemeente, de resultaten van deze inventarisatie toe. Ook schetste hij de procedure om in samenspraak met bewoners tot een onderhoudsplan te komen. Het onderhoudswerk zal bestaan uit het kappen van een aantal bomen en het snoeien van de te handhaven bomen.

Op de kaart die hij presenteerde (klik hier om deze in te zien) staan alle gemeentelijke bomen aangegeven met een kleurtje: groen, geel, oranje of rood. De kleur zegt iets over de kwaliteit van de boom. Medewerkers van het adviesbureau legden uit hoe zij tot deze kwaliteitsbepaling zijn gekomen.

  • * Groen betekent een gezonde boom op een goede standplaats en met een toekomstverwachting van 15 jaar of langer. Deze wil de gemeente het liefst behouden. In het plangebied staan daar meer dan 200 van.
  • * Rood betekent een te kappen boom vanwege geconstateerde gebreken of een toekomstverwachting van minder dan 5 jaar. Hier zijn er 6 van.
  • * Oranje en gele bomen zijn twijfelgevallen, met een toekomstverwachting korter dan 15 jaar, waarvan de gemeente graag in overleg met bewoners wil bepalen of deze behouden dan wel gekapt moeten worden. Hiervan zijn er ongeveer 25.

Uitgangspunt voor de gemeente is een mooie groene gemeente, dus het beleid is gericht op het handhaven van zo veel mogelijk gezonde, goed onderhouden bomen. Dat wil niet zeggen dat er nooit een gezonde (groene) boom mag worden gekapt. Daar kunnen soms best goede redenen voor zijn. Daarom, zo legde de heer Verdoes uit, wil de gemeente ook graag van bewoners hun mening horen over de groen aangemerkte bomen als zij daar specifieke wensen bij hebben of daar bijvoorbeeld overlast van ondervinden. Dan kan daarover een gesprek plaatsvinden.
Hij merkte wel op dat kappen van bomen ten behoeve van (meer) licht op zonnepanelen niet als geldige reden wordt gezien. Dat zou snel tot precedentwerking leiden. Wat je de een toezegt kun je een ander niet weigeren.

Na deze uitleg bogen de meer dan 50 aanwezigen zich in groepjes over de inventarisatiekaart om hun opmerkingen, vragen, wensen en suggesties te noteren op een formulier. Met deze formulieren gaat de gemeente aan de slag om een aangepaste kaart te maken.
Bewoners ontvangen een brief wanneer deze kaart klaar is en bekeken kan worden op de website.
Dan volgt op 5 september as. een inloopavond om deze nieuwe kaart gezamenlijk opnieuw te bekijken en van commentaar te voorzien.
Na verwerking van deze commentaren wordt dan een definitieve kaart gemaakt die aan het college van B&W ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Dus houd uw brievenbus in de gaten en noteer 5 september vast in uw agenda.