Gesnoeide bomen Gasterenseweg blijven nog even

De gemeente Aa en Hunze stuurde aan de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren het volgende bericht.
In 2015 is de gemeente gestart met het bomenonderhoud aan de Gasterenseweg. In overleg met de bewoners is afgesproken dat alleen de bomen met een toekomstverwachting korter dan 5 jaar gekapt worden. De overige bomen zijn gesnoeid. Via dit bericht brengen we u op de hoogte over het bomenonderhoud.
Het ecologisch onderzoek is inmiddels afgerond

Er bestond een vermoeden dat de bomen langs de weg als vliegroute worden gebruikt door vleermuizen. In overleg met een ecoloog is besloten om de stammen van de bomen te laten staan. Op deze manier blijft het voor vleermuizen mogelijk om zich te oriënteren langs de weg en zo hun voedsel te vinden. Gedurende het jaar 2015 kon het ecologisch onderzoek naar het gebruik van de bomen langs de weg door vleermuizen uitgevoerd worden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bomen langs de weg als vliegroute voor Dwerg Vleermuizen wordt gebruikt. Het weghalen van de stammen van de te kappen bomen kan (een negatieve) invloed hebben op de vliegroute en daarmee op de voedselbron van de vleermuizen. Dat is in strijd met de Flora en Fauna Wetgeving (FFW).
We gaan in overleg met de provincie Drenthe

We willen voorkomen dat we handelen in strijd met de FFW. Daarnaast zullen de stammen van de te kappen bomen verwijderd moeten worden, omdat deze niet onbeperkt langs de weg kunnen blijven staan. Ook willen we de herplant van de bomen regelen. Er bestaat nog onduidelijkheid over hoe we om moeten gaan met de voorwaarden die de FFW aan de kap en herplant stelt. Daarom gaat de gemeente hierover in overleg met de provincie.
De stammen blijven voorlopig staan

Pas wanneer er duidelijkheid is over benodigde de compensatiemaatregelen kunnen we overgaan tot uitvoering. Zowel van de kap van de stammen als de herplant van vervangende bomen.
Veiligheid

Het is mogelijk dat er stammen zijn die instabiel worden. Om dit goed te kunnen inschatten worden de stammen deze week visueel geïnspecteerd.
Termijn

Het gaat ons niet lukken om voor 15 maart 2016 de verwijdering van de stammen en de herplant van vervangende bomen gereed te hebben. We zullen u van het verdere verloop op de hoogte houden.
Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met mij op via 0592-267 835. Stuurt u liever een e-mail? Dat kan naar everdoes@aaenhunze.nl. Zodra er meer duidelijkheid is over het bomenonderhoud aan de Gasterenseweg, informeren wij u hierover