Gasteren gaat hulp en ondersteuning bieden

Als voorzitter van de Stichting Dorpshuis Gasteren komt Arno Klee via de BOKD (Breed Overleg Kleine Dorpen in Drenthe) regelmatig in aanraking met organisaties uit andere Drentse dorpen. Onlangs bezocht hij de Drentse Dorpenmiddag. De Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees verzorgde een presentatie over hun activiteit: het bieden van hulp en steun aan dorpsgenoten. Arno Klee was onder de indruk van deze dorpscoöperatie die op een eenvoudige en doeltreffende wijze dorpsgenoten ondersteuning bood. Hij vroeg zich af of een soortgelijke opzet ook in Gasteren mogelijk zou zijn.

Veel inwoners van Gasteren ontvangen steun en hulp van familie, buren en vrienden, (mantelzorg), zonder dat het formeel-georganiseerde zorg betreft. Echter, misschien zijn er ook dorpsgenoten die niet weten hoe en waar zij om hulp en steun kunnen (of durven) te vragen; wellicht kan dat voor hen een reden zijn om op een bepaald moment te verhuizen. Zou het niet geweldig zijn dat er een manier is om dat te voorkomen?

Dat brengt de vraag met zich mee: is er belangstelling om georganiseerde ondersteuning op te zetten in Gasteren? En zo ja:  wie wil zich als vrijwilliger daarvoor inzetten?

(Voorlopig is “Zorgzaam Gasteren” gekozen als werktitel voor het project; de gekozen organisatievorm is in dit stadium nog onbelangrijk.) De doelstelling van “Zorgzaam Gasteren” is dat iedereen die dat wil zo lang mogelijk zelfstandig in Gasteren kan blijven wonen. Als daarbij hulp nodig is, kan een inwoner een beroep doen op “Zorgzaam Gasteren”. “Zorgzaam Gasteren” wil dit realiseren door de inzet van vrijwilligers, die “naoberhulp” verlenen in de breedste zijn van het woord. Het is niet de bedoeling professionele zorg te verlenen, daarvoor zijn immers PGB en WMO beschikbaar.

“Zorgzaam Gasteren” kan bijvoorbeeld hulp en ondersteuning bieden op de volgende gebieden:

* vervoer/begeleiding bij bezoek arts, bibliotheek
* boodschappen doen
* opzetten van een telefooncirkel
* medicijnen ophalen
* kleine klusjes in en rond het huis en de tuin
* mantelzorgers ondersteuning
* arrangeren van afspraken onder buurtgenoten voor hulp bij noodsituaties
* wandelen of iets ondernemen met inwoners met beperkte mogelijkheden
* koken en bezorgen maaltijden
* zorgen voor bezoek door een vrijwilliger
* administratieve ondersteuning (betalingen, formulieren invullen)
* hulp bij de computer en mobiele
* verzorging van huisdieren bij ziekte of ziekenhuisopname
* hulp bij de computer en mobiele
* verzorging van huisdieren bij ziekte of ziekenhuisopname.

Natuurlijk moeten er nog heel wat zaken worden geregeld: de organisatievorm, de naam, afbakening van vraag en aanbod, werkwijze, privacy, inventarisatie kwaliteiten van de vrijwilligers, etc.. Om dit te regelen zoekt Arno Klee dorpsgenoten die zich met de voorbereidingen willen bezighouden. U kunt zich tot en met 14 januari 2018 bij hem aanmelden, per e-mail (kleea@telfort.nl ) of telefonisch (0592-238028).