Enquête woon- en leefomgeving Drentsche Aa


De BOKD doet in het kader van de campagne Ons water uit de Drentsche Aa onderzoek naar de beleving van de woon- en leefomgeving, het effect op drinkwaterkwaliteit en de rol van bewoners daarin. We nodigen dan ook alle inwoners van het Drentsche Aa gebied uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Dit kan door het invullen van onderstaande enquête.

Onder woon- en leefomgeving verstaan we uw tuin, het dorp en haar directe omgeving. Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in hoe bewoners van het Drentsche Aa gebied omgaan met hun leefmilieu. De uitkomsten worden tevens gebruikt om vervolg te geven aan deze campagne. Het bovenliggende doel is uiteraard schoon drinkwater in en uit de Drentsche Aa.

Het onderzoek neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Klik op de volgende link om met de enquête te beginnen. Onderzoek-ons-water-uit-de-drentsche-aa-uitsluitend-voor-drentsche-aa-bewoners

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, neem dan contact met het organisatieteam op via info@bokd.nl, voor meer informatie over de campagne verwijzen wij u naar www.onzedrentscheaa.nl. Hierop worden ook de onderzoeksresultaten gedeeld.

Wij danken u hartelijk voor uw deelname aan dit onderzoek.