Dorpshuis zoekt nieuwe beheerder

Na 20 jaar trouwe dienst gaat het beheerdersechtpaar Jan en Trijnie Tingen ons Dorpshuis De Gasterije per 1 september verlaten. Het dorpshuisbestuur zou daarom graag in contact komen met mensen uit (de onmiddellijke omgeving van) Gasteren die geïnteresseerd zijn om hun beheertaken met ingang van die datum over te nemen.

De precieze invulling van de toekomstige beheerderfunctie en de honorering daarvan staan niet op voorhand vast en vormen onderwerp van overleg met geïnteresseerde kandidaten.

Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het diploma Sociale Hygiëne en kennis te hebben van de allergenenwetgeving en de lokale Horecaverordening, of bereid te zijn zich deze kennis en vaardigheden eigen te maken.

Als u belangstelling heeft voor deze functie, of iemand kent die het bestuur daar mogelijk over kan benaderen, kunt u contact opnemen met Arno Klee, via telefoon 0592-238028 of e-mailadres kleea@telfort.nl.

Arno Klee
Voorzitter Stichting Dorpshuis Gasteren