Donderdag 3 mei: Actie ‘NIET WEGGOOIEN!’

Een dagboek of foto uit de oorlog geven bijzondere kijk op oorlogstijd.

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Over de oorlog vertellen is nu belangrijker dan ooit, want er zijn steeds minder mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Heeft u nog een dagboek, brieven, kattebelletjes, foto’s of andere documenten uit de oorlogsjaren thuis op zolder liggen? Gooi ze niet weg maar breng ze naar het Drents Archief. ‘NIET WEGGOOIEN!’ is het motto van de gezamenlijke actie van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies. Deze landelijke actiedag vindt ook bij het Drents Archief plaats op donderdag 3 mei. Van 13.00-17.00 uur kunnen bezoekers hun zelf meegebrachte documenten laten beoordelen om te bewaren voor de toekomst. En waar kan dat beter dan in een archief? Een minitentoonstelling ‘Verzet in Drenthe’ toont een aantal stukken over zichtbaar en onzichtbaar verzet in Drenthe tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Erfgoed van de oorlog
Nog altijd duiken bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij een sloop van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven tot foto’s, documenten of een voorwerp. Deze kunnen een bijzondere kijk geven op de oorlogstijd. Musea en instellingen willen voorkomen dat op het eerste gezicht onbelangrijk geachte originelen uit de oorlogsjaren verloren gaan en het publiek bewust maken van het belang dit materiaal als erfgoed van de oorlog te bewaren.

Het Drents Archief
Het Drents Archief heeft belangrijke documentatie over de Tweede Wereldoorlog in Drenthe maar verzamelt meer archiefmateriaal om duurzaam te bewaren voor de toekomst. Aan de hand van deze documenten vertelt het archief jaarlijks verhalen over wat er in Assen en in  de rest van Drenthe in de oorlog gebeurde. Het Drents Archief richt zich hierbij speciaal op leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. Verhalen vertellen leert over de geschiedenis en zorgt dat mensen weten wat er in hun eigen omgeving in de oorlog is gebeurd. Op donderdag 3 mei kunt u uw documenten naar het archief brengen. We zijn vooral nieuwsgiering naar de herkomst en de betekenis ervan. Onze archivaris sluit met u een contract en neemt na 3 mei contact met u op om te bespreken wat de beste manier is om het document duurzaam te bewaren.

Minitentoonstelling                            

Met ‘Verzet in Drenthe’ laat het Drents Archief een aantal stukken uit de collectie zien die betrekking hebben op zichtbaar en onzichtbaar verzet. De levensroman van de gereformeerde Johannes Post (door Anne de Vries) met een handgeschreven gedicht en een spreuk. Unieke foto’s uit het fotoboek van de mobilisatie in 1939 in de regio Odoornerveen en Emmen van verzetsman Hendrik van der Kooi die later gefusilleerd werd. En fragmenten van de memoires van communist en Asser gemeenteraadslid Sjerp Weima, die vier jaar doorbracht in diverse werk- en concentratiekampen in Nederland en Duitsland.