College bij’t pad in Gasteren

college bij het pad

(Overgenomen vanaf de website van de Gemeente Aa en Hunze)

Het college van (B&W van de Gemeente Aa en Hunze, red.) was dinsdag 12 december 2017 te gast in het prachtig met sneeuw bedekte Gasteren.

Aan tafel in dorpshuis De Gasterije spraken inwoners en college over verschillende onderwerpen, waaronder het initiatief ‘Gasteren zorgzaam’, glasvezel, de keet, de ijsbaan, sportvereniging De Rietvogels en dorpshuis De Gasterije.

Ondersteuning. Het initiatief ‘Gasteren zorgzaam’ kwam ook voorbij. Arno Klee, voorzitter van het dorpshuisbestuur, is bij dorpsgenoten de animo voor het opzetten van georganiseerde (naober)hulp en ondersteuning aan het peilen. Wethouder Dijkstra nodigde hem alvast uit voor wanneer zijn plannen iets verder ontwikkeld zijn.

Glasvezel. Uiteraard is men ook in Gasteren bezig met glasvezel. Het dorp is aangesloten bij het Drents Glasvezel Collectief. 30 dorpen en kernen in Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo, met mogelijk 6.000 aansluitingen, doen mee. Er wordt hard gewerkt aan de plannen, het daadwerkelijk uitvoeren heeft toch nog iets meer voeten in de aarde dan eerder gehoopt. Het voornemen van het Drents Glasvezel Collectief is om in 2018 glasvezel te gaan aanleggen.

Keet. Belangrijk gespreksonderwerp was De Keet. De Keet is nu gesloten vanwege overlast. De jongeren zoeken samen met Impuls naar een nieuwe plek. Burgemeester Piet van Dijk heeft aangegeven dat het erg belangrijk is dat er goede afspraken zijn met de jongeren, de omwonenden en de gemeente om overlast in de toekomst te voorkomen.

‘Af en toe wat’. Er werd met enthousiasme verteld over IJsbaan Wintervreugd, sportvereniging De Rietvogels en dorpshuis De Gasterije. Onder de naam ‘Af en toe wat’ worden verschillende activiteiten georganiseerd, samen met de andere verenigingen in het dorp, ondernemers en het dorpshuis. Het winterbuffet in januari staat als weer als activiteit op de agenda. Vorig jaar kwamen daar ruim 140 mensen op af en dat is best veel voor een dorp van 400 inwoners.

Wandeling en mezen. Tijdens de wandeling door het dorp heeft het college een goede indruk gekregen van het groenbeheer dat door inwoners wordt uitgevoerd en heeft het college in bed&breakfast Stee en Stoede een beeld gekregen van de vrijwillige en verplichte ruilverkavelingen op de Es. En aan het eind van de middag zijn de mezenkasten overhandigd aan het dorp. De mezen eten onder andere graag eikenprocessierupsen. De nestkasten worden verspreid door het dorp opgehangen.