College bie ’t pad in Gasteren

Een mooi initiatief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze is ‘College bie ’t pad’. De burgemeester en wethouders gaan op werkbezoek in alle dorpen van de gemeente. Op deze wijze maken de bestuurders kennis met alle dorpen, laten zich informeren door de bewoners en andersom heeft elk dorp de gelegenheid om in contact te komen met haar bestuurders en ze deelgenoot te maken van zaken die er leven in het dorp.
Volgens Harm Jan Vos, de contactambtenaar van de gemeente Aa en Hunze, zijn de ervaringen met zo’n werkbezoek zeer positief.

Op dinsdag 12 december zal het college van B&W Gasteren bezoeken. Het bestuur van Dorpsbelangen en van het Dorpshuis heeft samen de voorbereiding op zich genomen en Marchinus en Miranda zullen ervoor zorgen dat ze warm ontvangen worden in de Gasterije.
In het kort ziet het programma er als volgt uit:
09.00 – 13.00 uur B&W heeft een besloten collegevergadering in de Gasterije
13.00 – 14.00 uur College aan tafel met ongeveer 12 inwoners van het dorp
14.00 – 16.30 uur Middagprogramma ingevuld door het dorp
16.30 – 17.30 uur Persuurtje in de Gasterije

Voor de lunch zijn dorpsgenoten uitgenodigd waarbij geprobeerd is om van zoveel mogelijk verenigingen/stichtingen uit Gasteren iemand aanwezig te laten zijn. Doel van het gesprek is dat de aanwezige dorpsgenoten B&W informeren maar er kunnen vanzelfsprekend ook vragen gesteld worden.
Bij goed weer zal er ’s middags op de fiets een ronde door Gasteren gemaakt worden waarbij op een aantal plaatsen wat verteld wordt: bij de ijsbaan, op de hei, in de Bosakkers, over de Zuides en via het Westeinde terug naar de Gasterije.
Bij slecht weer wordt er niet gefietst maar zal er een korte wandeling gemaakt worden naar de ijsbaan en over de heide en zal er wat meer verteld worden in de Gasterije zelf.

Als slot van de middag zal er een persmoment zijn waarbij symbolisch een mezenkast opgehangen gaat worden. De gemeente heeft subsidie verleend om 25 mezenkasten te laten maken als milieuvriendelijk alternatief tegen de eikenprocessierups.
Het persuurtje wat hierop volgt is weer in besloten kring.

We hopen op een mooie dag met een zonnetje zodat de nieuwe burgemeester en de wethouders Gasteren van haar mooiste kant te zien krijgen.