Bijenwerkdag: Verslag + foto’s

In het kader van NL-doet werd op veel plaatsen in Nederland op 9 en 10 maart een ‘bijenwerkdag’ georganiseerd. Met tal van verschillende projecten, gericht op het vergroten van nestelgelegenheid en voedselaanbod, wordt geprobeerd om de teruggang van bijen (en andere insecten) tegen te gaan.
Landschapsbeheer Drenthe, die de projecten in Drenthe coördineerde, had de werkgroep Natuurbeheer Gasteren gevraagd of wij mee wilden doen. Omdat bijen en insecten ook van groot belang zijn voor een gezonde en vitale heide hebben we die kans met beide handen aangegrepen.

Vrijdagmorgen togen vrijwilligers van de werkgroep, aangevuld met enkele vrijwilligers van elders, op pad naar het heidegebiedje ten westen van de Oudenmolenseweg om daar op twee plaatsen nieuwe nestelgelegenheid te creëren. Bijen houden voor het maken van hun nestjes van schoon, kaal zand zonder begroeiing of organisch materiaal. De ene bijensoort heeft daarbij de voorkeur voor verticale wandjes (zoals ijsvogels), andere zijn weer blij met horizontale zandplekjes. Op één plek is daarom een zogenaamd steilwandje aangelegd, op de andere is gebruik gemaakt van het natuurlijke talud in het terrein. Er is gekozen voor plekken waar de grond eerder al wat was omgewoeld door een klein kraantje om daar Vogelkers te verwijderen. Zo konden we extra verstoring van de grond voorkomen.

Het was een uitgelezen morgen voor deze werkzaamheden. De vorst was net uit de grond en het lentezonnetje zorgde voor een aangenaam werkklimaat. Er werd dan ook flink doorgepakt. Om het energieniveau op peil te houden was voor een rijk gevulde koffietafel gezorgd. Dat ging er in als koek en droeg er ongetwijfeld aan bij dat de klus aan het eind van de morgen in z’n geheel geklaard kon worden. En nu maar afwachten of de bijtjes ook gebruik gaan maken van deze nestelplekken. Dat gaan we, in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en Het Drents Landschap, goed in de gaten houden door een meerjarig monitorprogramma.

Tiffany Frasa van RTV Drenthe maakte tijdens het werk een prachtig 2 minuten-filmpje voor het programma ROEG!. Klik hier om dit te bekijken.

Op <https://carspan.nl/bijenwerkdag-rtv-drenthe-en-fotos/> staan meer foto’s.

Zaterdag 10 maart zijn al enkele foto’s (klik hier) van deze dag op de website gepubliceerd.

Werkgroep Natuurbeheer Gasteren