Bijeenkomst AED-hulpverleners

In maart van dit jaar volgden meer dan 30 hulpverleners uit Gasteren een AED-reanimatiecursus. Op woensdag 18 oktober vond een eerste bijeenkomst plaats in de Gasterije om daar eens op terug te zien en om sindsdien opgekomen vragen/wensen/behoeften met elkaar te bespreken. Aan de orde kwamen onder meer onderwerpen als de mogelijkheid om eens een proefalarm te organiseren, de manier waarop ‘nazorg’ het beste kan worden verleend en de wens om toch minimaal één keer per jaar een herhalingscursus te volgen. Dit laatste is vooral een centenkwestie en de suggestie werd gedaan om Dorpsbelangen dit aan te laten kaarten bij de gemeente tijdens het bezoek van het college van B&W aan Gasteren op 12 december as.

Wat bij de cursus in maart niet was geoefend is hoe je het AED-apparaat uit de kast ophaalt. De nieuwe AED-coördinator, Jacqueline Schoorl, kon dat nu alsnog mooi demonstreren met behulp van de AED-kast die bij de ingang van de Gasterije hangt. In die kast zit ook een tasje met belangrijke zaken die mee moeten in het geval van een reanimatie. Daarin zitten bijvoorbeeld een mondmasker voor de beademing, een schaar om kleding open te knippen, handschoenen, een veiligheidshesje, een scheermesje om borsthaar te verwijderen, etc. Ook legde Jacqueline nog eens uit hoe je de electroden van het AED-apparaat gebruiksklaar maakt en toepast.

Afgesproken is dat er begin volgend jaar nog eens een bijeenkomst georganiseerd zal worden waarbij dan hopelijk ook bekend kan worden gemaakt wanneer de volgende herhalingscursus plaatsvindt. Tot slot riep Jacqueline iedereen op om vrienden en bekenden warm te maken voor dit mooie werk en zich bij haar aan te laten melden.

Als u als lezer zich aan wilt melden, of eerst nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Schoorl, jacschoorl@gmail.com, 0592-231480 of 06-27472113.