Bestuurswijzigingen Stichting Dorpshuis Gasteren

Berry Tiems verlaat ons na 10 jaar trouwe dienst als penningmeester. Berry blijft verbonden aan het Dagelijks Bestuur als bestuurslid verantwoordelijk gebouwzaken.

De nieuwe penningmeester is Harald Hidding.

Harald stelt zich als volgt voor: Mijn naam is Harald Hidding, 40jaar jong en samen met Marchien Heidstra woon ik sinds 2010 aan de Zandkampen. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als Controller bij Perfox B.V. te Veendam. Ik houd me daar naast alle financiële werkzaamheden, ook bezig met personeelszaken en ICT. In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig. Volleyballen hier in het dorp bij de Rietvogels en wielrennen of hardlopen in onze mooie omgeving. Verder vind ik het erg leuk om voetbalwedstrijden te bezoeken van FC Groningen of buitenlandse wedstrijden vooral in Engeland en Duitsland.
Per 1 januari 2017 heb ik het penningmeesterschap overgenomen van Berry Tiems. Leuk om op deze manier iets voor het dorp te kunnen doen.

Ook Jan Post gaat ons na 7 jaar verlaten als secretaris en we hebben Stefanie Hitzert bereid gevonden die taak over te nemen.

Stefanie over zichzelf: Sinds januari 2014 woon ik in Gasteren. Tijdens een weekend in Drenthe een paar jaar terug besloot ik niet tot mijn pensioen te wachten om hier te komen wonen. Gelukkig kon ik via mijn werk bij het Ministerie van Economische Zaken in Assen aan de slag. Intussen heb ik een andere functie, maar daarvoor hoef ik maar 1x in de week heen en weer naar Den Haag. Hiervoor heb ik in Rotterdam gewoond. Ik heb rechten gestudeerd in Utrecht. Naast juridisch werk heb ik een tijd als reisbegeleider in Zuidelijk Afrika gewerkt.
Dit is mijn eerste bestuursfunctie. Ik woon met groot plezier in het dorp en merk dat het dorpshuis daar een centrale plek in inneemt. Op deze manier hoop ik iets terug te geven, want het voelt nog steeds als een voorrecht hier te wonen.

Jan post blijft ook aan de Stichting Dorpshuis Gasteren verbonden en neemt zitting in het Algemeen Bestuur.

Hetty de Weme treedt af als bestuurslid van het Algemeen Bestuur en gaat buiten Gasteren wonen. Ze wordt als bestuurslid vervangen door Jan Post.

Wij danken Berry, Jan en Hetty hartelijk voor hun betrokkenheid, toewijding, inzet en positief denken en doen in al die jaren dat ze bestuurslid waren .