Bericht voor AED Burgerhulpverleners

In Gasteren is al jaren een groep AED Burgerhulpverleners actief. In het geval van een melding van iemand in Gasteren met een hartstilstand worden zij door de meldkamer opgeroepen via hun mobiele telefoon. Een deel om zich naar het adres van de patiënt te spoeden, een ander deel om een AED (Automatische Externe Defibrillator) op te halen en naar dat adres te brengen.

Dit bericht is vooral bedoeld voor de Gasterse AED Burgerhulpverleners. Iedere Burgerhulpverlener houdt zijn vaardigheden voor dit werk bij door (herhalings)trainingen te volgen. De organisatie HartslagNu houdt bij wanneer zij toe zijn aan een herhalingstraining en laat hen dat per e-mail weten. In Gasteren is Annet Adema coördinator AED-reanimatie en zij organiseert deze trainingen. De laatste groepstraining heeft in 2014 plaatsgevonden. De belangstelling daarvoor was gering, mogelijk omdat de cursisten zelf moeten betalen voor deze training. Om voor deze ongewenste situatie een oplossing te vinden heeft Annet Adema in afstemming met Dorpsbelangen overleg gehad met UMCG Ambulancezorg. Deze organisatie werkt aan een plan om voor heel Drenthe de AED-reanimatiezorg op een hoger plan te tillen. Een onderdeel van dit plan is dat Burgerhulpverleners in 2016 gratis een (herhalings)training kunnen volgen. Zij zullen daar binnenkort een bericht over ontvangen van UMCG Ambulancezorg.

Er zijn Burgerhulpverleners in Gasteren die van HartslagNu een melding hebben gekregen dat hun bevoegdheid is verlopen. Zij worden aangeraden het bericht van UMCG Ambulancezorg af te wachten en in te tekenen op de eerstvolgende gratis training. Heeft u vragen over dit bericht dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Schoorl, 0592-231480 / jacschoorl@hotmail.com.