Anloo groot onderhoud wegbeplanting

De gemeente Aa en Hunze gaat groot onderhoud uitvoeren aan de wegbeplanting te Anloo langs de Annerweg, Brinkstraat en een deel van de Gasterenseweg, Boven de weg bevinden zich laag hangende takken, die in het rijprofiel hangen. Daarnaast bevinden zich dode takken in de kroon. Dit resulteert in een verkeers-onveilige situatie. Daarom zal de wegbeplanting worden gesnoeid.

Planning
De werkzaamheden zullen in week 3 (v.a. 18 januari 2016) starten. De werkzaamheden zullen naar verwachting 1 week in beslag nemen (of zoveel langer of korter als de werkzaamheden duren).

Verkeershinder
In verband met de snoeiwerkzaamheden wordt ter plaatse van het wegvak waar wordt gewerkt één rijbaan afgesloten van 7.30 uur tot 18.00 uur. Hierdoor kan het wegverkeer enige hinder ondervinden. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Snoeihout
Al het vrijkomende snoeihout is verkocht aan de aannemer en kan daarom door de gemeente niet beschikbaar worden gesteld.

Vragen?
Voor vragen over deze aankondiging kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Aa en Hunze. U kunt het KCC bereiken via telefoonnummer 14 0592.