Algemene ledenvergadering IJsvereniging Wintervreugd

IJsvereniging Wintervreugd nodigt u hierbij uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 17 november 2017 om 20.00 uur in de Gasterije.

Agenda:

1  Opening.
2  Notulen vergadering januari 2017.
3  Jaarverslag 2017.
4  Financieel verslag penningmeester.
5  Verslag kascommissie: Trijnie Tingen en Mark Pieters.
6  Verkiezing kascommissie.
7  Vaststelling contributie 2018.
8  Ingekomen stukken / mededelingen.
9  Sluiting.