Agenda Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Gasteren

Op dinsdag 12 april om 20.00 uur houdt de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in dorpshuis de Gasterije.
In het formele gedeelte presenteert het bestuur haar jaarverslag, het financieel verslag over 2015 en de begroting voor 2016. Het jaarverslag en het verslag van de vorige jaarvergadering kunt u al te lezen door op de links te klikken.

Na het formele gedeelte wordt een aantal zgn. ‘pitches’ verzorgd als inleiding op de projectenmarkt van na de pauze.
Een pitch is een heel korte presentatie van slechts een paar minuten met de bedoeling de toehoorders voor het plan of idee te interesseren en enthousiast te maken. U kunt pitches verwachten over onderwerpen als buurtpreventie, glasvezel, schoon dorp, kunst in het dorp, WMO-Raad, heidebeheer.
Na deze pitches is het pauze waarna u met de sprekers in gesprek kunt gaan over hun idee of project.

Alle leden worden van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen.

Agenda:
1.   Opening
2.   Mededelingen
3.   Verslag jaarvergadering 23 april 2015
4.   Vaststellen jaarstukken:
–   Jaarverslag secretaris
–   Financieel verslag 201
–   Vaststellen begroting 2016 en contributie 2017
–   Verslag kascommissie, bestaande uit Rob van Ekeren en Peter Pasman
5.   Bestuurssamenstelling
  –   Aftredend en herkiesbaar: Harm van Rhee
  –   Bevestiging Arnold Tang als penningmeester
  –   Vervulling openstaande vacature
6.   Woonwensenonderzoek
7.   Verslag Dorpshuis : Arno Klee
8.   Rondvraag en sluiting
9.   Pitches

PAUZE

Projectenmarkt:
* Whatsapp-groep:            John van der Kaap
* Glasvezel:                       Otto de Boer
* Kunst:                             Victor Verrijp en Arno Klee
* WMO-Raad:                   Jur Wester
* Natuurwerkgroep:           Herman Roepman
* Dorp Schoon:                 Arnold Tang