Inzamelpunt kleding

De afgelopen weken zijn inzamelpunten voor kleding in het nieuws geweest: helaas wierpen mensen afval in de containers die er duidelijk niet thuis hoort: poepluiers, glas en zelfs eenmaal de kadaver van een hond. Daarom is het goed om “ons” verzamelpunt in Dorpshuis De Gasterije eens in het zonnetje te zetten. De ingeleverde kleding komt ten goede aan Sam’s kledingactie. Medio augustus is er in Gasteren meer dan 160 kilo opgehaald! Met de opbrengst van de verkoop van deze kleding, ondersteunt Sam’s Kledingactie onder andere Cordaid Mensen in Nood. Op de <website van Sam’s Kledingactie> vindt u meer informatie en voorbeelden wat u kunt in leveren. De openingstijden van De Gasterije staan sinds eind augustus 2017 op onze webstek.