Ukkie gaat sluiten

De Stichting Kinderopvang Rolde heeft helaas moeten besluiten per 31 december 2017 de deuren van peuterspeelgroep Ukkie permanent dicht te doen.

De reden is dat het aantal kinderen dat in het nieuwe jaar gebruik gaat maken van de peuterspeelgroep, te gering is om het financieel dekkend te houden. Gelukkig laten we de kinderen niet in de kou staan, zij kunnen na sluiting terecht in Rolde op peuterspeelgroep Dribbel.

Joke Trip blijft gewoon in dienst bij de Stichting Kinderopvang Rolde en zal op een andere groep haar werk voort kunnen zetten.